Fasesysteem

De basis voor de rechtspositie van uitzendkrachten wordt gevormd door het fasesysteem van de NBBU. Elke fase geeft aan welke rechten en plichten jij als uitzendkracht hebt. Hoe langer je voor BWB Flex werkt, des te meer rechten je opbouwt. Het fasesysteem bestaat uit een periode van drieënhalfjaar, waarin sprake is van een flexibele uitzendovereenkomst. Daarna kan eventueel een dienstverband voor onbepaalde tijd worden aangegaan.

Fase 1 Geldt gedurende 26 gewerkte weken.
Fase 2 Geldt gedurende 104 gewerkte weken.
Fase 3 Geldt gedurende maximaal 52 weken (bepaalde tijd contract)
Fase 4 Geldt voor onbepaalde tijd (onbepaalde tijd contract)

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw begint als je 26 weken voor BWB Flex hebt gewerkt. Tot die tijd bouw je geen pensioen op. Fase 2 kent een basis- en pluspensioenregeling. Vanaf week 27 tot en met week 78 geldt het basispensioen en vanaf week 79 geldt de pluspensioenregeling. Bij het basispensioen draagt alleen BWB Flex pensioenpremie af en bij het pluspensioen dragen BWB Flex en de werknemer pensioenpremie af aan StiPP.

Voor uitgebreide uitleg van het fasesysteem, kun je contact opnemen met BWB Flex.