FAQ

Ik werk niet bij BWB Flex

Hoe kan ik mij inschrijven bij BWB Flex?

Je kunt je direct inschrijven via deze site. Verder is het mogelijk om je per telefoon, mail, fax of op kantoor in te schrijven.

Wat moet ik meenemen voor een inschrijving?


Om een baan te vinden die past bij jouw kennis, ervaring en wensen is informatie nodig. Om jouw inschrijving compleet te maken, vraagt BWB Flex de volgende gegevens en documenten:
• Geldig legitimatiebewijs, (paspoort of identiteitskaart)
• Burgerservicenummer (BSN)
• Bank- of giropas,
• Rijbewijs
• Zorgverzekeringpas woonland
• Actuele Curriculum Vitae (C.V.), compleet met diploma’s en certificaten.

Hoe kom ik van mijn accommodatie naar mij werkadres?


In de regel rij je met eigen vervoer naar je werk. Vaak kun je samen met een collega rijden.

Wat ga ik verdienen bij BWB Flex?


Dit is afhankelijk van je leeftijd, ervaring, functie en het aantal uren dat je per week gaat werken. Na inschrijving is het mogelijk een pro forma loonberekening op te vragen.

Wanneer krijg ik een contract?


Direct bij indiensttreding bij BWB Flex krijg je een contract. Welke contractsvorm dat is, wordt besproken voordat jouw werkzaamheden beginnen. Je contract wordt op basis van de CAO voor Uitzendkrachten (NBBU) opgesteld. Je vindt hier meer over bij fasesysteem.

Waar vind ik vacatures en hoe kan ik reageren?


Ga naar vacatures op de website. Hier staan alle actuele vacatures van BWB Flex. Door op een van de vacatures te klikken zie je welke specifieke kennis en vaardigheden je nodig hebt. Je kunt telefonisch contact opnemen of online reageren.

Waarom BWB Flex?


BWB Flex maakt de perfecte match tussen opdrachtgever en personeel. Om een lange termijn relatie met elkaar aan te gaan, let BWB Flex scherp op de belangen van beide partijen. BWB Flex is lid van de NBBU en is NEN 4400-1, VCU- en SNF-gecertificeerd. Dit zijn kwaliteitskeurmerken die aangeven dat je bij een betrouwbaar uitzendbureau werkt.

Ik werk momenteel bij BWB Flex


Welke CAO is van toepassing?


BWB Flex is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Op deze website is de CAO te downloaden in het Nederlands, Duits en Engels. In de CAO staan de rechten en plichten van beide partijen beschreven.

Hoe en wanneer krijg ik uitbetaald?


De salarisuitbetaling vindt uitsluitend per bank plaats en wordt 4-wekelijks betaald. Een voorschot kan eventueel contant uitgekeerd worden. Voor 2017 wordt hieronder een overzicht weergegeven wanneer betalingen plaatsvinden.

Periode 1week 052 januari 2017
Periode 2week 092 februari 2017
Periode 3week 1330 maart 2017
Periode 4week 1727 april 2017
Periode 5week 2125 mei 2017
Periode 6week 2522 juni 2017
Periode 7week 2920 juli 2017
Periode 8week 3317 augustus 2017
Periode 9week 3714 september 2017
Periode 10week 4112 oktober 2017
Periode 11week 459 november 2017
Periode 12week 497 december 2017
Periode 13week 5228 december 2017


Wat is heffingskorting?


Een heffingskorting is een korting op je belasting en premie, waardoor je netto meer salaris overhoudt. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je op verschillende heffingskortingen recht hebben. Je mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie de heffingskorting toepassen. Op de loonbelastingverklaring die je invult, geef je aan of je wilt dat BWB Flex de heffingskorting toepast.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?


Begin februari zijn de jaaropgaven van het jaar ervoor beschikbaar. De jaaropgave heb je nodig bij je belastingaangifte of verzoek tot teruggave van belasting. Of je deze aangifte doet in Nederland of in je woonland is je eigen keuze.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?


Ziekte moet je op de eerste ziektedag voor 09.30 uur melden bij BWB Flex. Je dient aan te geven wat het adres is waar je verblijft en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent. In overleg neem je contact op met de contactpersoon op je werk of het gebeurt vanaf het kantoor. BWB Flex heeft een origineel exemplaar van het ziektebriefje nodig, die per post moet worden opgestuurd.

Wanneer ontvang ik mijn loonstroken?


Wekelijks worden loonstroken gemaakt, die eens in de 4 weken uitbetaald worden. Nadat de betaling gedaan is, worden de loonstroken toegezonden per post of per e-mail. Bij de inschrijving geef je aan hoe je de loonstroken wilt ontvangen.

Mijn werkbriefje en kilometerdeclaraties zijn op, hoe krijg ik nieuwe?


Als je het laatste werkbriefje en/of kilometerdeclaratie gebruikt hebt, kun je nieuwe aanvragen. BWB Flex stuurt ze op naar je accommodatie of neemt ze mee bij een projectbezoek. Je kunt eventueel ook een kopie maken voordat je de laatste lijst invult of blanco lijsten downloaden op de website. Het werkbriefje moet door de opdrachtgever ondertekend worden, jij dient er voor te zorgen dat deze uiterlijk maandagmiddag bij BWB Flex aanwezig is (zijn). Dit kan per e-mail, post, fax of WhatsApp. Je kunt ze ook op kantoor afgeven. Zonder werkbriefje en/of kilometerdeclaratie kan geen (volledige) betaling worden gedaan.

Hoeveel vakantiegeld en overige reserveringen bouw ik op?


Naast je bruto salaris krijg je 8% vakantiegeld. Dit bedrag vind je in de vorm van een reservering terug op je loonstrook. Daarnaast reserveer je per gewerkt uur nog voor o.a. kort verzuim, feestdagen en vakantiedagen. Ook deze reserveringen zijn terug te vinden op je loonstrook. Het vakantiegeld wordt op de loonstrook van de laatste week in mei uitbetaald. Tussentijds uitbetalen van vakantiegeld dient schriftelijk aangevraagd te worden.

Wanneer kan ik vakantiedagen opnemen?


Wanneer je vakantie of een vrije dag wilt opnemen, overleg je dit met de opdrachtgever en daarna met BWB Flex, zodat er in de planning rekening mee wordt gehouden.

Hoeveel vakantiedagen heb ik per jaar?


Vakantiedagen bouw je op aan de hand van je gewerkte uren. Voor ieder gewerkt uur wordt een bepaald percentage (bedrag) van je brutoloon gereserveerd. Werk je gedurende het hele jaar 40 uur in de week, dan heb je op jaarbasis recht op 24 vakantiedagen. Als je minder werkt, heb je recht op een evenredig deel aan vakantiedagen.

Wanneer ga ik pensioen opbouwen?


Iedere medewerker die ouder is dan 21 jaar en langer dan 26 weken werkzaam is voor BWB Flex, neemt deel aan de pensioenregeling van de CAO (NBBU). Jouw pensioen is verzekerd bij pensioenfonds StiPP. Ieder jaar krijg je een overzicht van hoeveel pensioen er tot op dat moment opgebouwd is.