Uitzenden

BWB Flex selecteert voor uw onderneming de perfecte uitzendkracht. Perfect betekent voor BWB Flex: de uitzendkracht met de passende opleiding, de juiste vaardigheden en de motivatie om zich 100% in te zetten voor het werk in uw onderneming. Naast scholing en ervaring hecht BWB Flex veel waarde aan de motivatie, omdat de prestaties van uw onderneming direct samenhangen met de inzet van de uitzendkrachten.

Aannemen van tijdelijk personeel is via BWB Flex een eenvoudige zaak. U geeft aan welke kwalificaties het werk vereist, u bepaalt de termijn en het aantal uren en u bepaalt wanneer de uitzending eindigt. U heeft dus alles in eigen hand.

Maar u heeft geen zorg over administratieve lasten, de opzegtermijn is kort en beëindiging van de uitzendovereenkomst is eenvoudig. Bij ziekte of vakantie kan BWB Flex direct vervanging regelen. Dit biedt veel flexibiliteit en gemak.

Waarom u kiest voor een uitzendkracht van BWB Flex:

 • U wilt tijdelijke drukte opvangen
 • U wilt vervanging tijdens ziekte
 • U wilt vervanging tijdens vakantie
 • U wilt goed opgeleid en ervaren personeel

De voordelen van een uitzendkracht van BWB Flex:

 • U hoeft geen tijd te maken voor sollicitatiegesprekken
 • U heeft geen wervings- en selectiekosten
 • U heeft minder administratieve lasten
 • U heeft geen werkgeversrisico zoals ziekte en leegloop
 • U betaalt alleen gewerkte uren
 • U betaalt geen vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen
 • U betaalt nooit ontslagvergoedingen

Werkwijze

BWB Flex verzorgt voor u het gehele proces van werving, selectie, referenties, identiteitscontrole, personeeladministratie, ziekteregistratie, vakantieplanning en uitbetaling van salarissen.

Zodra BWB Flex de aanvraag ontvangt, begint de selectie van het personeel. Vóór de eerste werkdag beschikt u over alle benodigde gegevens en documenten van de werknemer, waaronder het identiteitsbewijs en het VCA-diploma. Als de gebruikelijke pbm´s of handgereedschappen niet aanwezig zijn, levert BWB Flex ze. Op verzoek regelt BWB Flex accommodatie voor de werknemer in de buurt van het werkadres.

Aan het eind van de week laat de werknemer zijn werkbriefje door u ondertekenen en stuurt het op naar BWB Flex. Op basis van het werkbriefje ontvangt u wekelijks een factuur.

Begeleiding

BWB Flex onderhoudt een persoonlijke en goede relatie met haar personeel. BWB Flex traint haar werknemers zorgvuldig in o.a. de Nederlandse manier van werken, de wet- en regelgeving en het fasesysteem. Het overgrote deel van de uitzendkrachten in dienst van BWB Flex kent de Nederlandse arbeidsmarkt van A tot Z. Internationale nieuwkomers worden zorgvuldig begeleid.

Medewerkers van BWB Flex bezoeken regelmatig projecten. Zij bespreken dan zowel met de werkgever als de uitzendkracht of iedereen tevreden is met de (verrichtte) werkzaamheden. Indien nodig worden kwesties opgelost.

Kosten

U betaalt uitsluitend de gewerkte uren middels een all-in uurtarief. Er komen geen reiskosten, accommodatiekosten of overige kosten bij. Voor toeslaguren geldt een afwijkend tarief. Over het uur- en toeslagtarief is vooraf overeenstemming bereikt in de uitzendovereenkomst. Deze manier van werken is helder en duidelijk, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.