Detachering

Detachering biedt meer zekerheid en een vaste werkrelatie tussen uitzendkracht, uitzendbureau en opdrachtgever. De personeelsleden zijn in dienst van BWB Flex en de opdrachtgever huurt hen in. Een detacheringsovereenkomst wordt vaak aangegaan voor langere periodes. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, een langere vakantieperiode of als er tijdelijk meer werk is.

Bij een detacheringsovereenkomst kunt u gemakkelijk en snel (hoog)opgeleid personeel inzetten. BWB Flex kan arbeidskrachten voorstellen waar u een sollicitatiegesprek mee houdt, maar kan dit ook voor u behandelen.

U geeft aan welke kwalificaties u wenst, wanneer u de arbeidskrachten wilt inzetten, hoeveel uur zij werken en wanneer de detachering eindigt. Ook bij een detacheringsovereenkomst heeft u alles in eigen hand.

Waarom u kiest voor detachering via BWB Flex:

 • U wilt drukke periodes opvangen
 • U wilt vervanging tijdens langdurige ziekte
 • U wilt vervanging tijdens langdurige vakantie
 • U wilt goed opgeleid en ervaren personeel

De voordelen van een uitzendkracht van BWB Flex:

 • U bindt het personeel slechts tijdelijk aan uw bedrijf/li>
 • U hoeft geen tijd te maken voor sollicitatiegesprekken
 • U heeft geen wervings- en selectiekosten
 • U heeft minder administratieve lasten
 • U heeft geen werkgeversrisico zoals ziekte en leegloop
 • U betaalt alleen gewerkte uren en geen ziekte of (kort) verzuim
 • U betaalt geen vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen
 • U betaalt nooit ontslagvergoedingen

Bent u op zoek naar specifieke kennis voor speciale projecten? Ook dan kunt u via detachering gebruikmaken van ervaren arbeidskrachten. BWB Flex biedt uitstekend geschoolde en ervaren mensen voor vacatures op elk niveau. In overleg is het mogelijk de werknemer tegen een overnamefee op de eigen loonlijst te plaatsen.

Werkwijze

BWB Flex verzorgt bij detachering de werving, selectie, referenties, identiteitscontroles, personeeladministratie, registratie van ziekte, vakantieplanning en de uitbetaling van salarissen.

Zodra BWB Flex de detacheringsaanvraag ontvangt, gaan medewerkers aan de slag om het personeel te selecteren. Vóór de eerste werkdag beschikt u over alle benodigde gegevens en documenten van de werknemer waaronder het identiteitsbewijs en het VCA-diploma.

Als de gebruikelijke pbm´s of handgereedschappen niet aanwezig zijn, levert BWB Flex ze.
Op verzoek regelt BWB Flex accommodatie voor de werknemer in de buurt van het werkadres.

Aan het eind van de week laat de werknemer zijn werkbriefje door u ondertekenen en stuurt het op naar BWB Flex. Op basis van het werkbriefje ontvangt u wekelijks een factuur.

Begeleiding

BWB Flex onderhoudt een persoonlijke en goede relatie met haar personeel. BWB Flex traint haar werknemers zorgvuldig in o.a. de Nederlandse manier van werken, de wet- en regelgeving en het fasesysteem. Het overgrote deel van de gedetacheerden in dienst van BWB Flex kent de Nederlandse arbeidsmarkt van A tot Z. Internationale nieuwkomers worden zorgvuldig begeleid.

Medewerkers van BWB Flex bezoeken regelmatig de projecten. Zij bespreken dan zowel met de werkgever als de gedetacheerde of iedereen tevreden is met de (verrichtte) werkzaamheden. Indien nodig worden kwesties opgelost.

Kosten

Bij detachering betaalt u uitsluitend de gewerkte uren middels een all-in uurtarief. Er komen geen reiskosten, accommodatiekosten of overige kosten bij. Voor toeslaguren geldt een afwijkend tarief. Over het uur- en toeslagtarief is vooraf overeenstemming bereikt in de detacheringsovereenkomst. Deze manier van werken is helder en duidelijk, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.