Wat is de Registratie Niet Ingezetenen?

De Registratie Niet Ingezetenen (RNI) registreert personen die niet in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen. Deze registratie vormt samen met de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) de Basisregistratie Personen (BRP).

Registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen
Iemand die voor een periode van 4 maanden of langer in Nederland woont, is een ingezetene. Elke ingezetene staat ingeschreven in de GBA. Naast ingezetenen zijn er niet-ingezetenen. Dit zijn personen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Zij staan niet in de GBA ingeschreven. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten. Overheidsinstellingen hielden elk hun eigen registratie bij van niet-ingezetenen met wie zij te maken hebben. In de RNI worden nu alle gegevens centraal en op dezelfde manier vastgelegd.

Basisregistratie Personen
De RNI en de GBA vormen samen de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat dus persoonsgegevens van zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. Van niet-ingezetenen worden minder gegevens bijgehouden.
Per 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen bij 18 gemeenten in Nederland terecht voor inschrijving in de RNI. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.

Het verkrijgen van een burgerservicenummer (BSN)
Vanaf 6 januari 2014 zal de Belastingdienst geen sofinummers meer uitgeven. Dit betekent dat alleen nog bij een persoonlijk bezoek aan een RNI-loket een BSN kan worden verkregen. De voorwaarden om te worden ingeschreven in de RNI zijn dat de persoon zich deugdelijk kan identificeren en er een woonadres (buiten Nederland) kan worden verstrekt. Op dit moment is nog niet bekend of aan het RNI-loket ook de arbeidsgerechtigdheid van iemand wordt getoetst; het zou dus kunnen dat de eis wordt gesteld om ook een tewerkstellingsvergunning te overleggen indien iemand deze nodig heeft om in Nederland te mogen werken.

Tags: , , , , , Deel dit artikel