Depotstelsel definitief van de baan

De invoering van het depotstelsel, dat de g-rekening had moeten vervangen, is definitief van de baan. De Belastingdienst heeft besloten de G-rekeningen te continueren en toekomstbestendig te maken.

Het plan was om het systeem van G-rekeningen stapsgewijs te vervangen door een depot bij de Belastingdienst. Vorig jaar werd de invoering van het depotstelsel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nu heeft de Belastingdienst dus definitief besloten het depotstelsel definitief niet door te laten gaan.

Besluiten Belastingdienst
Het ministerie van Financiën heeft ons een bericht gestuurd waarin de genomen besluiten kort worden samengevat:
“De continuering van de G-rekeningen betekent dat de huidige werkwijze omtrent vrijwaring voor het bedrijfsleven door storting op de G-rekening ongewijzigd blijft. Ook de doelgroepen blijven ongewijzigd. Het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen treedt voorlopig niet in werking en de mogelijke uitbreiding voor ZZP’ers om een G-rekening te openen wordt niet verder verkend. De bestaande WKA-depots bij de Belastingdienst waarop rechtstreeks kan worden gestort worden opgeheven en het G-rekeningenstelsel wordt toekomstbestendig gemaakt.”

Verklaring voor stoppen depotstelsel
In het bericht geeft de Belastingdienst de volgende verklaring voor het besluit om het depotstelsel te stoppen:
“Het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van de Depotservice hangt samen met de uitgangspunten uit de Brede Agenda van staatssecretaris Wiebes waarin is opgenomen dat de Belastingdienst zoveel mogelijk teruggaat naar zijn kerntaken.”

Bron: NBBU

Tags: Deel dit artikel