ABU: Fysieke meldingsplicht arbeidsmigranten inefficiënt

De overheid wil het Register Niet-Ingezetenen invoeren, voor personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Een fysieke meldingsplicht, die bij het register geïntroduceerd zou worden, zorgt volgens de ABU voor hoge administratieve lasten.

Oorspronkelijk zou het RNI 11 februari ingevoerd worden, maar dat is uitgesteld.

De ABU roept het kabinet en de Tweede Kamer op gecertificeerde uitzendbureaus de mogelijkheid te laten behouden om registratie digitaal te laten verlopen. ‘Fysieke meldingsplicht voor uitzendkrachten uit het buitenland gaat de overheid en de uitzendsector onnodig veel tijd en geld kosten,’ aldus de ABU.’ Fysieke meldingsplicht voor alle uitzendbureaus is niet alleen inefficiënt en kostenverhogend, ook heeft het geen meerwaarde voor de aanpak van identiteitsfraude.’

Met de fysieke meldplicht organiseert het Rijk in de ogen van de ABU dubbel werk. Tienduizenden tijdelijke buitenlandse werknemers gaan zich groepsgewijs melden bij het gemeentelijk loket voor een Burgerservicenummer. Het organiseren, vervoeren en faciliteren hiervan leidt volgens de ABU tot een logistieke, financiële en administratieve nachtmerrie. Zeker in een tijd waarin kostenbesparingen voor het bedrijfsleven en de overheid bittere noodzaak zijn, is deze aanpak onverstandig en onnodig. Bovendien zal de fysieke registratie niet bijdragen aan het bestrijden van malafiditeit in de uitzendsector. ‘Bedrijven die zich niet aan de regels houden, registreren hun arbeidskrachten sowieso niet. Nu niet en straks niet.’

Bron: ABU

Tags: , , , , , Deel dit artikel