Woningnieuwbouw daalt naar 35.000 woningen

In 2013 komen er naar verwachting circa 40.000 nieuwbouwwoningen gereed. Dit is een daling van 17% ten opzichte van 2012. De nieuwbouwproductie zakt in 2014 nog verder terug tot circa 35.000 woningen. Het jaar erna noteren de gereedmeldingen een lichte stijging. De vergunningverlening daalt tot een historisch dieptepunt. Dit blijkt uit de nieuwe woningnieuwbouwprognoses van BouwKennis.

Eind 2013 noteert de Nederlandse economie eindelijk positieve cijfers. Er is een lange weg te gaan maar er zijn diverse tekenen van herstel. Ook op de woningmarkt lijkt het dal bereikt. De verkoopcijfers van zowel bestaande als nieuwe woningen tonen zelfs een heel voorzichtige opwaartse ontwikkeling. Herstel van de vergunningverlening voor nieuwe woningen is echter nog niet in zicht, aldus de woningnieuwbouwprognoses van BouwKennis.

Woningnieuwbouw mag alleen plaatsvinden als daarvoor een vergunning verleend is. Uiteindelijk leidt niet elke verleende vergunning tot nieuwbouw, aangezien sommige projecten worden geannuleerd, opgeknipt of herontwikkeld. Desalniettemin geeft het aantal verleende vergunningen een goede indicatie van de toekomstige bouwproductie. Daarnaast geeft het aantal verkochte nieuwbouwwoningen een goede indicatie van de bouw voor het koopsegment dat in opdracht van commerciële ontwikkelaars wordt gebouwd. Doorgaans start de bouw zodra 70% van een project is voorverkocht.

Er zit anderhalf à twee jaar tijd tussen een nieuw vergunde woning en gereedmelding. Herstel van het aantal gereedmeldingen komt tot met 2015 niet voort uit een herstellende vergunningverlening aangezien ook in 2014 een laag aantal vergunningen verleend zal worden. In plaats daarvan denkt BouwKennis dat de productiestijging komt doordat de verkoop van nieuwbouwwoningen aantrekt gedurende 2014. Dit zijn plannen waarvoor al een vergunning is aangevraagd. Voor een aanhoudend productieherstel na 2015 zal de vergunningverlening wel moeten verbeteren in de komende jaren.

Bron: SchildersVak.nl

Tags: , , , , Deel dit artikel