Uitstel verhoging pensioenleeftijd uitzendbranche

De afspraak over de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, die de NBBU met ABU en werknemerspartijen in de uitzendbranche tot stand heeft gebracht, is uitgesteld tot 1 januari 2015. Daartoe hebben de cao-partijen besloten in verband met het tijdspad van de verlenging van de verplichtstelling van StiPP.

De premie voor het pluspensioen blijft het lagere percentage van maximaal 12% (in plaats van 12,6%). De cao-partijen hebben het StiPP-bestuur verzocht om binnen deze premieruimte en de fiscale grenzen een premiestaffel vast te stellen. Uiterlijk eind december wordt de definitieve premiestaffel bekendgemaakt.

Uitslag ledenraadpleging
Op 1 juli 2013 hebben wij u als NBBU-lid digitaal geïnformeerd over het pensioenakkoord en gevraagd om uw goedkeuring over de wijzigingen in de pensioenparagraaf. Bij deze ledenraadpleging hebben 96 leden hun stem uitgebracht, waarvan 4 tegen en 8 neutraal. Het akkoord is daarmee goedgekeurd, de wijzigingen zouden per 1 januari 2014 worden ingevoerd. Deze wijziging over de pensioenleeftijd is nu dus met een jaar uitgesteld.

Belangrijkste gevolgen voor u als NBBU-lid
- De pensioenleeftijd wordt nog niet verhoogd van 65 naar 67 jaar, dit gebeurt per 1 januari 2015.
- De te heffen premie in de Plusregeling wordt in 2014 naar beneden bijgesteld van 12,6% naar 12,0% van de pensioengrondslag. De bijbehorende premiestaffel wordt vastgesteld door het StiPP-bestuur en zo snel als mogelijk bekendgemaakt.

Bron: NBBU

Tags: , , , Deel dit artikel