Per 2015 is de vrije ruimte van de WKR 1,2%

Het onderscheid tussen computers, smartphones en tablets onder de werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2015 verdwijnen. Een werknemer hoeft voor tablets en andere computerapparatuur niet langer aan de zakelijke gebruikseis van 90% te voldoen. De vrije ruimte daalt daardoor wel van 1,5% naar 1,2%. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën laten weten.

Zoals al aangekondigd in het bericht ‘Meer duidelijkheid WKR komt voor zomerreces’ zou de staatssecretaris de Tweede Kamer voor het zomerreces meer duidelijkheid geven over de toekomst van de werkkostenregeling. In zijn brief (pdf) staat dat de WKR aanzienlijk vereenvoudigd wordt.
Geen rekening houden met privévoordeel werknemer

Eén van de maatregelen is dat het onderscheid in de fiscale behandeling van computers, tablets en smartphones komt te vervallen. Als een werknemer een tablet nodig heeft voor zijn werk, kan uw onderneming die verstrekken zonder dat de werknemer er belasting over moet betalen of dat het verstrekken van de tablet van de vrije ruimte snoept. U hoeft bij apparatuur die de werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen doen namelijk geen rekening meer te houden met het privévoordeel van de werknemer.

Vereenvoudiging WKR budgetneutraal
Om deze vereenvoudigingen budgetneutraal te kunnen houden, gaat de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2% van de totale fiscale loonsom. De maatregelen worden uitgewerkt in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Het is dus de bedoeling dat ze per 1 januari 2015 van kracht worden.

Bron: Rendement.nl

Tags: , , , Deel dit artikel