Nog steeds geen nieuwe cao Metaal en Techniek

De nieuwe CAO Metaal en Techniek (kleinmetaal) is een moeizame bevalling. Ook het zesde overleg tussen werkgevers en werknemers heeft gisteren nog geen akkoord opgeleverd. Op 11 juni wordt er verder onderhandeld.

De werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgevers Techniek (FWT), houden vast aan een beheerste loonontwikkeling en beperking van de extra vakantierechten van oudere werknemers. Het zesde overleg werd door partijen vooral benut om de ingediende voorstellen te bezien in het licht van de uitkomsten van het Sociaal Akkoord en het onlangs gesloten Techniek Pact. Gelet op het belang van de bedrijfstak is een eerste aanzet gemaakt voor het opzetten van een sectorplan. Dit plan zal deel uitmaken van een nog af te sluiten CAO-akkoord. Werkgevers en werknemers hebben nu de tijd genomen om dit overleg nader uit te werken.

Grootmetaal
Ook in de grootmetaal is er nog geen witte rook. Dinsdag 21 mei was het de derde dag van onderhandelingen over de nieuwe CAO Metalektro. De besprekingen stonden ook in het teken van het Sociaal Akkoord en het vorige week gesloten Techniekpact.
De standpunten liggen nog ver uiteen. Zo hechten werkgevers veel belang aan het creëren van ruimte op het terrein van interne flexibiliteit. Zij bepleiten verhoging van het aantal terug te kopen roostervrije dagen van zes naar dertien; invoering van een open salarisstructuur, met alleen begin- en eindbedragen en de mogelijkheid een salaris inclusief reistijd of overurentoeslag af te spreken. Vakbonden hebben deze voorstellen resoluut afgewezen.

Werkgevers op hun beurt voelen niets voor het door de vakbonden voorgestelde verder dichtregelen van de CAO (meer regels rond overwerk en consignatie), een sterkere overlegpositie voor vakbonden en invoering van een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering. Ineke Dezentjé Hamming, als FME-voorzitter ook voorzitter van de werkgeversdelegatie: “Vakbonden lijken er weinig oog voor te hebben hoe cruciaal het voor onze bedrijven is internationaal te kunnen concurreren.”

Sociaal akkoord en Techniekpact

CAO-partijen bogen zich vervolgens over de vraag welke effecten het sociaal akkoord en het Techniekpact voor de lopende onderhandelingen hebben. Besloten is dat in klein comité de verdere onderhandelingen over deze akkoorden zullen worden voorbereid. Dezentjé: “Techniekpact en sociaal akkoord bevatten onderwerpen die voor de Metalektro interessant kunnen zijn. Nadere uitwerking is nodig voordat afspraken over de invulling gemaakt kunnen worden.”

Hoe verder?

Als reserve onderhandelingsdag was dinsdag 28 mei al afgesproken. Dezentjé: “Gaande het proces is duidelijker geworden waar over en weer de zwaartepunten liggen. Wij hebben in ieder geval de extra onderhandelingsdag hard nodig om tot een akkoord te kunnen komen. Het zou goed zijn voor de sector om snel met een aansprekend onderhandelingsresultaat te komen.”

Bron: MetaalNieuws

Tags: , , , , Deel dit artikel