Nederlandse woningprijzen nog in top 5 Oeso-landen

De Nederlandse woningprijzen behoren nog altijd tot de hoogste van alle geïndustrialiseerde landen. Nederland neemt een vijfde plek in onder 34 geïndustrialiseerde landen uit de halfjaarlijkse Economic Outlook van de Oeso, de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling.

Afgezet tegen het nationale inkomen, liggen de gemiddelde woningprijzen in de 34 Oeso-landen op 94 procent en in de eurozone op 108 procent. In Nederland ligt deze zogeheten price-to-income-ratio op 123 procent aan het eind van het eerste kwartaal.

De hoge plek is opvallend, omdat de woningprijzen in Nederland volgens het CBS al met 19,5 procent zijn gedaald sinds najaar 2008. De woningprijzen zijn in de Oeso-index het hoogst in België. Bij onze zuiderburen ligt de ratio op maar liefst 149 procent. Daarna volgen Frankrijk (133 procent), Canada (130 procent), Noorwegen (127 procent) en vervolgens Nederland, Zweden en Nieuw-Zeeland (alle drie 123 procent). Ook in Spanje, waar de prijzen al ruim 30 procent zijn gedaald, ligt de ratio nog op 115 procent. Deze prijsniveaus staan in schril contrast met die in Japan (64 procent), Duitsland (79 procent), Ierland en de Verenigde Staten (beide 85 procent).

De Oeso is weinig positief over de Nederlandse woningmarkt en economie. De prijzen zijn al scherp gedaald, constateert de organisatie, maar de hypotheken van steeds meer woningbezitters staan onder water. Dat vergroot de risico’s voor de financiële sector. Dat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, juicht de Oeso toe. Maar er is een verdere afname nodig van de maximale loan-to-value-ratio van woninghypotheken op de middellange termijn. Die daalt van 106 procent nu naar 100 procent in 2018. Of de ratio nog lager zou moeten dan 100 procent, wordt niet duidelijk.

Over de economie is de Oeso pessimistischer dan het CPB. De Oeso verwacht dit jaar een krimp van het bruto nationaal product van 0,9 procent, waar het CPB rekent op een krimp van 0,5 procent. Bij de vorige raming in november ging de Oeso nog uit van een groei van 0,2 procent. De particuliere consumptie krimpt dit jaar met 2,5 procent, voorziet de organisatie. Voor 2014 rekent de Oeso op een economische groei van 0,7 procent, terwijl de particuliere bestedingen nog 0,1 procent krimpen.

Bron: VastgoedMarkt

Tags: , , , , Deel dit artikel