Meeste woningverkopen sinds uitbreken crisis

In januari werden in heel Nederland ruim 12.000 huizen onder voorbehoud verkocht. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 werden niet eerder zoveel huizenverkopen in de eerste maand van het jaar gerealiseerd, meldt Makelaarsland.

Het aantal huizenverkopen ligt in januari 2014 aanzienlijk hoger dan in de jaren 2009-2013. Ten opzichte van vorig jaar januari werden er zelfs ruim twee keer zoveel huizen verkocht. Opvallend is ook de stijging van het aantal bezichtigingen. Met 180.000 bezichtigingen werden in januari de meeste bezichtigingen van de afgelopen vijf jaar aangevraagd.

Een groeiend aantal bezichtigingen betekent een groeiende groep woningzoekers. De huizenmarkt zal hier de komende maanden van profiteren, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw, verwacht Makelaarsland. ‘Vooral de enorme stijging in het aantal bezichtigingen heeft ons afgelopen maand verrast. We merken dat woningverkopers en woningzoekers er weer zin in krijgen. Het zijn niet meer alleen mensen die moeten verhuizen, het zijn steeds meer mensen die ook willen’, aldus Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland.

Makelaarsland brengt maandelijks het aantal bezichtigingen en het aantal onder voorbehoud verkochte woningen in beeld. Volgens de organisatie geven de indicatoren een actueler beeld dan het Kadaster dat de inschrijving van al overgedragen woningen bijhoudt. De Kadastercijfers berusten op de markt van ongeveer vier maanden geleden. Hetzelfde geldt voor definitief verkochte woningen. Deze cijfers zijn al snel 2,5 maand oud, omdat het financieringstraject steeds langer in beslag neemt.

Bron: Vastgoedmarkt

Tags: , , , , Deel dit artikel