Meeste arbeidsongevallen in horeca en bouw

Bouwvakkers en horecapersoneel lopen het meeste risico betrokken te raken bij een ongeluk op de werkvloer. In 2012 was 11 procent van het horecapersoneel en 9 procent van de werknemers uit de bouw slachtoffer van een bedrijfsongeval. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In totaal liepen in 2012 478.000 werknemers lichamelijk of geestelijke schade op door een ongeval onder werktijd. Dat komt neer op 7 procent van alle werknemers. Als gevolg van een ongeluk op de werkvloer, verzuimde vervolgens bijna de helft van de werknemers ten minste een dag. Bij een derde van de slachtoffers duurde het ziekteverzuim vier dagen of langer.

In de horeca leidde het merendeel van de ongevallen echter niet tot ziekteverzuim of duurde het verzuim korter dan een dag. In de bouw daarentegen, was het aandeel ongevallen met een dag of langer verzuim het hoogst, aldus het CBS.

Soorten schade
Van de werknemers met een arbeidsongeval liep bijna 70 procent alleen lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Vooral mannen zijn vaker betrokken bij bedrijfsongevallen met lichamelijk letsel als gevolg.

Bij ruim 20 procent van de ongevallen ging het uitsluitend om geestelijke schade, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. Bijna 10 procent kreeg te maken met zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade.

Vrouw vaker geestelijk letsel
Naar verhouding hebben vrouwen meer te maken met geestelijke schade dan mannen. Volgens het CBS hangt dit samen met de sectoren waarin mannen en vrouwen werken. Waar vrouwen vaker in sectoren werken waarop de kans op ongevallen met psychische schade als gevolg vaker voorkomen, zoals zorg en onderwijs, zijn mannen vaker te vinden in de bouwsector, waarin de kans op lichamelijk letsel groter is.

Bron: Parool

Tags: , , , , , Deel dit artikel