Inspectie: Uitzendbureaus vervalsen certificaat

Sommige malafide uitzendbureaus maken gebruik van valse certificaten. De Inspectie SZW adviseert bedrijven om te controleren of hun uitzendbureau werkelijk door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecertificeerd is. Anders kan het ze veel geld kosten.

Bij onderzoeken stuitte het Interventieteam Malafide Uitzendbureaus op valse certificaten. Deze waren op creatieve wijze met digitaal knip- en plakwerk gemaakt. In het team treden Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV samen op tegen malafide uitzendbureaus.

Aangifte
Van de valse certificaten is aangifte gedaan bij het interventieteam. Dit is gebeurd door de organisatie die de certificaten uitgeeft en controleert: de SNA, de Stichting Normering Arbeid. Het interventieteam heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de betrokken uitzendbureaus. Deze processen-verbaal zijn ingeleverd bij het Openbaar Ministerie.

Voordeel van het inhuren van een gecertificeerd uitzendbureau is dat het inlenende bedrijf geen schadeclaim krijgt als het uitzendbureau te weinig belastingen en premies afdraagt. Maar als het certificaat vals blijkt te zijn, komt die verplichting op de schouders terecht van de inlener.

Boete
Het valt simpel te controleren of een uitzendbureau écht over een certificaat beschikt. Ga daarvoor naar de website van de SNA. Hierop staat het register Normering Arbeid. Waarschuw de SNA als een uitzendbureau ten onrechte het certificaat voert. De SNA doet hier vervolgens aangifte van bij het Interventieteam AMU.

De inlener is ook verplicht om vooraf te controleren of het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Is dat niet het geval, dan riskeert de inlener een boete van 12.000 euro per werknemer. Kijk op de site van de Kamer van Koophandel: www.Kvk.nl/waadi.

Inspectie SZW: ‘Denk ook goed na als het uitzendbureau opvallend lage tarieven berekent. Dan kan sprake zijn van een malafide bureau.’ Kijk voor meer informatie over zaken doen met een uitzendbureau in de folder van Weet hoe het zit.

Tags: , , , , Deel dit artikel