Dieptepunt woningnieuwbouw komt in 2014′

Het aantal gereed gemelde nieuwbouwwoningen zal in 2013 uitkomen op 40.000. Het dieptepunt valt volgend jaar met 38.000 nieuwe woningen. Pas vanaf 2015 zal de nieuwbouw weer de weg omhoog vinden richting de 45.000 stuks. Dit blijkt uit de nieuwe woningnieuwbouwprognoses van BouwKennis.

De cijfers zijn licht neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de vorige raming. De bijgestelde economische groei, de aanhoudend lage verkoop van nieuwe woningen en de stagnerende vergunningverlening is hier debet aan.

De belangrijkste indicator voor het verwachte aantal nieuwbouwwoningen, is de vergunningverlening. In Nederland mag er namelijk geen nieuwe woning gebouwd worden zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend daalt al sinds 2006. Tussen 2006 en 2012 is de jaarlijkse vergunningverlening met circa 61% gedaald. Van deze terugloop vond bijna eenderde plaats in 2012. Ook in 2013 valt de vergunningverlening tegen. Uit het cumulatieve verloop van de vergunningverlening tot en met april 2013 blijkt dat het niveau van vorig jaar in dezelfde periode niet gehaald wordt.

Ondanks dat de informatie met betrekking tot de vergunningverlening over 2013 gebaseerd is op vier van de twaalf maanden, lijkt het nog een zware opgave om op hetzelfde niveau te komen als in 2012. Er zal nog een versnelling in de vergunningverlening moeten komen, voor zowel koop als huur. De eerdere verwachting van BouwKennis dat het aantal verleende vergunningen in 2013 hoger uit zal komen dan in 2012 moet dan ook worden bijgesteld.

Problemen bij opdrachtgevers
Het ligt momenteel niet in de lijn der verwachting dat er een versnelling in de vergunningverlening zal komen, aldus de onderzoekers. Corporaties schroeven hun bouwplannen terug door de onzekerheid omtrent de vormgeving van de verhuurdersheffing. Particuliere opdrachtgevers zijn terughoudend in het maken van bouwplannen, omdat de koopkracht onder druk staat, de werkloosheid oploopt en de doorstroming in het dure koopsegment stokt. Bouwers voor de markt krijgen hun bestaande plannen nauwelijks verkocht en hebben dus weinig redenen om veel nieuwe projecten te starten.

Ook op het gebied van de economische groei moesten recent tegenslagen worden verwerkt. Het CPB stelt in de jaarlijkse juniraming het groeicijfer voor 2013 naar beneden bij. Waar in maart nog werd uitgegaan van een economische groei van -0,5%, ligt de prognose nu op -1,0%. Het lijkt er in juni echter op dat een herstel van de vergunningverlening steeds meer verschuift naar 2014.

Gereedmeldingen 2013-2015
Bovenstaande ontwikkelingen zorgen er voor dat de eerder geraamde 42.000 en 41.000 gereedmeldingen in de periode 2013-2014 worden bijgesteld. Voor 2013 gaat BouwKennis momenteel uit van 40.000 nieuwe woningen. Het dal wordt in 2014 bereikt met 38.000 gereedmeldingen.

Deze dalingen worden veroorzaakt doordat er tussen vergunningverlening en oplevering een bouwtijd zit van ongeveer een jaar tot twee jaar. Doordat in 2014 de vergunningverlening naar verwachting weer aan zal trekken, voorziet BouwKennis in 2015 weer een stijgende nieuwbouwproductie. Dan komt het aantal nieuwe woningen uit op 45.000. De raming voor 2015 is echter nog met veel onzekerheden omgeven

Bron: Schildersvak

Tags: , , , , Deel dit artikel