CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO. De algemeenverbindendverklaring is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant. Deze wordt aanstaande maandag 16 september verwacht. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV. Jaarlijks gaan er ruim 750.000 uitzendkrachten aan de slag.

De ondernemingscao’s van Persoonality Payrolling, Please, Tentoo, DPA en Connexie zijn op hun verzoek gedispenseerd van de CAO voor Uitzendkrachten.

De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring. Jurriën Koops, directeur sociale zaken van de ABU: “Met de algemeenverbindendverklaring creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, behoudens die zijn aangesloten bij de NBBU en de gedispenseerde ondernemingen, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor de Uitzendkrachten goed zijn geregeld. Eerlijke betaling, goede arbeidsomstandigheden en huisvesting, alsook controle op naleving zijn erg belangrijke zaken in de uitzendsector. Het is van belang dat alle bureaus dezelfde regels naleven en dat de onafhankelijke handhaver, de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten), kan toezien op het toepassen van de ABU-CAO bij zowel georganiseerde als niet-georganiseerde uitzendbureaus. Ook voor de publiek-private handhaving, waarbij de Inspectie SZW intensief samenwerkt met de SNCU, is de algemeenverbindendverklaring een onmisbare schakel.

Bron: ABU

Tags: , , , , Deel dit artikel