Bijdrage Zorgverzekeringswet werkgever omlaag in 2014

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor de werkgever gaat omlaag in 2014. Dat staat te lezen in de evaluatie Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB).
De Wet ULB regelt een uniform loonbegrip voor de loon- en premieheffingen. Daartoe is onder meer de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (IAB Zvw) van werknemers met een belaste vergoeding daarvoor van de werkgever vervangen door een als werkgeversheffing door de werkgever verschuldigde IAB Zvw. Met de invoering van de Wet ULB wordt de IAB Zvw dus bij de werkgever geheven.

De hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (IAB Zvw) leidt tot belastingderving vanwege het afschaffen van de (belaste) vergoeding. Dat betekent een permanent voordeel voor de werknemer als gevolg van de Wet ULB. De IAB Zvw voor de werkgever is – zo blijkt nu – te hoog vastgesteld en wordt daarom verlaagd in 2014. Dit levert een voordeel op voor de werkgever.

Bron: PleinPlus

Deel dit artikel