Categorie: Metaal Nieuws

Meer MBO-studenten in de metaal

Het aantal mbo-studenten in de metaal is dit schooljaar met bijna 6,5 procent gestegen ten opzichte van het schooljaar 2013-2014. Dit blijkt uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Kenteq. Vooral de flinke toename van het aantal bol-studenten (Beroeps Opleidende Leerweg) is hiervan de oorzaak. Vergeleken...
Lees Meer

CAO-overleg nadert cruciale fase

Op 17 februari vond de derde ronde plaats van de cao onderhandelingen in de Metaal & Techniek. Het overleg heeft nog niet geleid tot overeenstemming.Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat aanpassing van het ouderenbeleid en modernisering van de cao belangrijke elementen zijn om tot een nieuwe...
Lees Meer

Inhoud en methode van een RI&E

Wat houdt een RI&E in? In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) vermeldt de werkgever alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden voor de werknemers. Inventariseren behelst het in kaart brengen van de gevaren en de risico’s. Evalueren heeft betrekking op het schatten van de risico’s,...
Lees Meer

Bouwvak en schoolvakantie 2014

Er bestaat officieel geen verplichte bouwvak meer. Wel kan de werkgever, in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, afspreken dat het bedrijf in de zomer is gesloten. Bouwvak 2014 Regio Noord: 21 juli t/m 8 augustus Regio Midden: 4 augustus t/m 22 augustus Regio Zuid:...
Lees Meer

Pensioen Metaal en Techniek: zelfde premie, soberder pensioen

De pensioenpremies in de sector metaal en techniek blijven volgend jaar gelijk. Wel wordt er minder pensioen opgebouwd. PMT, het pensioenfonds voor de sector Metaal & Techniek, handhaaft zijn premie op 18,1 procent van de loonsom. Werkgevers gaan wel een groter deel betalen, maakte PMT...
Lees Meer

Metaalpensioen stopt geld in huizenmarkt

Het Pensioenfonds voor de Metaal en Techniek (PMT) investeert de komende jaren €300 miljoen extra in Nederlandse huizen. Het fonds steekt het geld voor het overgrote deel in nieuwbouwwoningen voor de huursector. Daarnaast worden tientallen miljoenen gereserveerd voor het energiezuiniger maken van al bestaande panden....
Lees Meer

Nog steeds geen nieuwe cao Metaal en Techniek

De nieuwe CAO Metaal en Techniek (kleinmetaal) is een moeizame bevalling. Ook het zesde overleg tussen werkgevers en werknemers heeft gisteren nog geen akkoord opgeleverd. Op 11 juni wordt er verder onderhandeld. De werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgevers Techniek (FWT), houden vast aan een...
Lees Meer