Pensioen Metaal en Techniek: zelfde premie, soberder pensioen

De pensioenpremies in de sector metaal en techniek blijven volgend jaar gelijk. Wel wordt er minder pensioen opgebouwd.

PMT, het pensioenfonds voor de sector Metaal & Techniek, handhaaft zijn premie op 18,1 procent van de loonsom. Werkgevers gaan wel een groter deel betalen, maakte PMT dinsdag bekend.

Het zogeheten opbouwpercentage, wat deelnemers aan pensioen opbouwen, gaat omlaag van 2,236 procent naar 1,9 procent. De pensioenregeling wordt daardoor soberder.

Het salarisdeel waarover geen pensioen wordt opgebouwd, de franchise, wordt wel verlaagd van 15.904 naar 15.554 euro.

Hiermee kiest PMT naar eigen zeggen ,,voor een zo hoog mogelijke opbouw in combinatie met de verlaagde franchise”. Per saldo betekent het dat de modale werknemer in de metaal en techniek er gemiddeld 30 euro netto in de maand op vooruitgaat.
Pensioenoverleg kabinet

Het beleid van het pensioenfonds voor Metaal & Techniek raakt aan de discussie over het wetsvoorstel van het kabinet Rutte om de jaarlijkse pensioenopbouw over de hele linie te verlagen van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Volgens het kabinet kan dat omdat iedereen voortaan langer werkt en dus langer voor zijn pensioen kan sparen.

Maar de oppositiefracties vinden het kabinetsplan te ver gaan en willen minder lage pensioenopbouw. Dat kost al snel enkele honderden miljoenen. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig omdat het in de Senaat niet op een meerderheid kan rekenen. Daar liep de behandeling van het wetsontwerp, dat een bezuiniging van 3 miljard moet opleveren eerder vast.

Op tafel liggen voorstellen om de pensioenopbouw minder sterk te verlagen, tot 1,85 à 1,9 procent per jaar. Dat zou gedekt kunnen worden door de opbouw voor hogere inkomens te begrenzen, bijvoorbeeld vanaf een jaarsalaris van 90.000 euro.

VVD en CDA voelen hier echter niets voor. Ook D66 heeft reserves. Maar alternatieve dekkingsmogelijkheden liggen ook niet voor het opscheppen.

Ook wordt nog gekeken naar een pensioenfonds voor zzp’ers. Ook dat kost de schatkist geld.

Bron: Z24

Tags: , , Deel dit artikel