Stichting Fonds Uitzendbranche

De SFU is per 1 januari 2007 in het leven geroepen door de partijen die betrokken zijn bij CAO-onderhandelingen. Deze stichting financiert projecten in de uitzendbranche die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden en naleving van de CAO. Voor elk thema is een stichting opgezet:

  • STOOF
  • STAF
  • SNCU

BWB Flex is bij de SFU aangesloten en betaald hier jaarlijks een premie voor.