NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen is de brancheorganisatie voor uitzendbureaus. De NBBU is opgericht in 1994 en is belangenbehartiger van meer dan 800 uitzendbureaus en hun uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten bevat regels waar haar leden aan moeten voldoen. Jaarlijks wordt BWB Flex gecontroleerd door een onafhankelijke instelling of zij de CAO op de juiste wijze toepast. Een positief resultaat is een vereiste voor het lidmaatschap van de NBBU.

Zie ook https://www.nbbu.nl/lid/bwb-flex-bv