De overheid wil het Register Niet-Ingezetenen invoeren, voor personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Een fysieke meldingsplicht, die bij het register geïntroduceerd zou worden, zorgt volgens de ABU voor hoge administratieve lasten. Oorspronkelijk zou het RNI 11 februari ingevoerd worden, maar...
Lees meer