DIENSTEN

Uitzenden

BWB Flex selecteert voor uw onderneming de perfecte uitzendkracht. Perfect betekent voor BWB Flex: de uitzendkracht met de passende opleiding, de juiste vaardigheden en de motivatie om zich 100% in te zetten voor het werk in uw onderneming. Naast scholing en ervaring hecht BWB Flex veel waarde aan de motivatie, omdat de prestaties van uw onderneming direct samenhangen met de inzet van de uitzendkrachten.

Aannemen van tijdelijk personeel is via BWB Flex een eenvoudige zaak. U geeft aan welke kwalificaties het werk vereist, u bepaalt de termijn en het aantal uren en u bepaalt wanneer de uitzending eindigt. U heeft dus alles in eigen hand.

Maar u heeft geen zorg over administratieve lasten, de opzegtermijn is kort en beëindiging van de uitzendovereenkomst is eenvoudig. Bij ziekte of vakantie kan BWB Flex direct vervanging regelen. Dit biedt veel flexibiliteit en gemak.

Waarom u kiest voor een uitzendkracht van BWB Flex:

 • U wilt tijdelijke drukte opvangen
 • U wilt vervanging tijdens ziekte
 • U wilt vervanging tijdens vakantie
 • U wilt goed opgeleid en ervaren personeel

De voordelen van een uitzendkracht van BWB Flex:

 • U hoeft geen tijd te maken voor sollicitatiegesprekken
 • U heeft geen wervings- en selectiekosten
 • U heeft minder administratieve lasten
 • U heeft geen werkgeversrisico zoals ziekte en leegloop
 • U betaalt alleen gewerkte uren
 • U betaalt geen vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen
 • U betaalt nooit ontslagvergoedingen
Werkwijze

BWB Flex verzorgt voor u het gehele proces van werving, selectie, referenties, identiteitscontrole, personeeladministratie, ziekteregistratie, vakantieplanning en uitbetaling van salarissen.

Zodra BWB Flex de aanvraag ontvangt, begint de selectie van het personeel. Vóór de eerste werkdag beschikt u over alle benodigde gegevens en documenten van de werknemer, waaronder het identiteitsbewijs en het VCA-diploma. Als de gebruikelijke pbm´s of handgereedschappen niet aanwezig zijn, levert BWB Flex ze. Op verzoek regelt BWB Flex accommodatie voor de werknemer in de buurt van het werkadres.

Aan het eind van de week laat de werknemer zijn werkbriefje door u ondertekenen en stuurt het op naar BWB Flex. Op basis van het werkbriefje ontvangt u wekelijks een factuur.

Begeleiding

BWB Flex onderhoudt een persoonlijke en goede relatie met haar personeel. BWB Flex traint haar werknemers zorgvuldig in o.a. de Nederlandse manier van werken, de wet- en regelgeving en het fasesysteem. Het overgrote deel van de uitzendkrachten in dienst van BWB Flex kent de Nederlandse arbeidsmarkt van A tot Z. Internationale nieuwkomers worden zorgvuldig begeleid.

Medewerkers van BWB Flex bezoeken regelmatig projecten. Zij bespreken dan zowel met de werkgever als de uitzendkracht of iedereen tevreden is met de (verrichtte) werkzaamheden. Indien nodig worden kwesties opgelost.

Kosten

U betaalt uitsluitend de gewerkte uren middels een all-in uurtarief. Er komen geen reiskosten, accommodatiekosten of overige kosten bij. Voor toeslaguren geldt een afwijkend tarief. Over het uur- en toeslagtarief is vooraf overeenstemming bereikt in de uitzendovereenkomst. Deze manier van werken is helder en duidelijk, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Werving & selectie

Bent u op zoek naar een nieuwe werknemer maar heeft u geen tijd of komt u de juiste werknemer niet tegen? BWB Flex werft en selecteert de juiste medewerkers voor u. Werving en selectie van medewerkers is uw core business niet, maar de onze wel.

BWB Flex heeft ervaren recruiters om de kandidaat te selecteren die naadloos op uw vacature aansluit.

Waarom u kiest voor werving en selectie door BWB Flex:

 • U hoeft geen tijd te maken voor sollicitatiegesprekken
 • U heeft geen wervingsinspanning
 • U heeft geen selectiekosten zoals advertenties e.d.
 • U hoeft geen tientallen sollicitanten te screenen
 • U zoekt een permanente vervanger
 • U zoekt versterking die past binnen uw bedrijfsvoering

BWB Flex werft en selecteert kandidaten op diverse niveaus. Het merendeel van de opdrachtgevers opereert in de technische of industriële sector en de zakelijke dienstverlening.

Werkwijze

In overleg met de specialisten van BWB Flex stelt u een functieprofiel op. Met dat profiel gaat BWB Flex haar bronnen raadplegen om de meest geschikte kandidaat te werven en te selecteren.

BWB Flex screent eerst het eigen bestand. Mochten daarin geen passende kandidaten voorkomen dan start BWB Flex de werving via diverse kanalen. Recruiters screenen de reacties en leggen de beste kandidaten aan u voor.

U maakt een keuze, houdt kennismakingsgesprekken en bespreekt de arbeidsvoorwaarden.
Als u met de werknemer een dienstverband sluit, voert u zelf de administratie en bent u juridisch werkgever. BWB Flex onderhoudt tijdens de proeftijd contact met opdrachtgever en werknemer over het verloop van de samenwerking.

Kosten

U bespaart op dure advertenties wanneer u BWB Flex opdracht geeft de kandidaat werven. Vervolgens bespaart u tijd, energie en arbeid bij de selectie. Voor de dienst betaalt u eenmalig een bemiddelingsfee. De hoogte van dit bedrag is niet alleen afhankelijk van het salaris van de werknemer, maar ook van de functie en werktijdfactor. Het tarief wordt vooraf vastgesteld zodat u achteraf niet voor verrassingen staat.