Maandelijks archief: februari 2015

NBBU: Overgangsregeling transitievergoeding biedt meer rechtszekerheid

De Nederlandse Bond van bemiddelings- en uitzendondernemers (NBBU) is gematigd positief over de overgangsregeling voor de transitievergoeding die minister Asscher (SZW) vandaag aan de Tweede Kamer bekend heeft gemaakt. “De overgangsregeling biedt in elk geval meer rechtszekerheid en dus meer duidelijkheid voor werkgevers. Met deze...
Lees Meer

Meer MBO-studenten in de metaal

Het aantal mbo-studenten in de metaal is dit schooljaar met bijna 6,5 procent gestegen ten opzichte van het schooljaar 2013-2014. Dit blijkt uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Kenteq. Vooral de flinke toename van het aantal bol-studenten (Beroeps Opleidende Leerweg) is hiervan de oorzaak. Vergeleken...
Lees Meer

Uitstel eigenrisicodrager WGA-flex naar 2017

De invoering van de keuzemogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers, wordt uitgesteld naar 1 januari 2017. Dat blijkt uit een brief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De Wet BEZAVA (Modernisering Ziektewet) is bedoeld om de werkgeversprikkels...
Lees Meer

Einde CAO dreigt

Werknemers dreigen vogelvrij te raken. In steeds meer sectoren twijfelen werkgevers erover of ze nog wel door willen gaan met de cao. Dat blijkt uit een rondgang van De Financiële Telegraaf langs brancheorganisaties van onder meer horeca, detailhandel, bouw en metaal. Veel ondernemers zijn de...
Lees Meer

Werknemer gaat weer WW-premie betalen

De premie is niet alleen voor uitkeringen, maar ook voor scholing en bemiddeling naar nieuw werk. Hierover zijn werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke kroonleden het eens geworden in de Sociaal Economische Raad (SER) aldus de Volkskrant die een conceptadvies aan het kabinet in handen heeft. De...
Lees Meer

CAO-overleg nadert cruciale fase

Op 17 februari vond de derde ronde plaats van de cao onderhandelingen in de Metaal & Techniek. Het overleg heeft nog niet geleid tot overeenstemming.Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat aanpassing van het ouderenbeleid en modernisering van de cao belangrijke elementen zijn om tot een nieuwe...
Lees Meer

Helft van de zorginstellingen niet goed op orde volgens NEN 3140

De helft van de Nederlandse zorginstellingen heeft de verantwoordelijkheid rondom de elektrotechnische installatie niet goed op orde volgens de eisen in de norm NEN 3140. Dat werd bekend gemaakt door technisch dienstverlener Alewijnse, tijdens het congres van Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg. In...
Lees Meer

Asscher zoekt oplossing voor ontslagregeling

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat een oplossing zoeken voor de onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagregeling die per 1 juli ingaat. Hij overlegt daarover met vakbonden en werkgevers. Over twee weken laat hij de Tweede Kamer weten wat hij doet. Asscher zei dat...
Lees Meer

Hoop voor bouwvakker

Er gloort weer hoop voor de Nederlandse metselaar, stukadoor, timmerman en dakdekker. Uitkeringsinstantie UWV ziet de komende jaren krapte ontstaan op de arbeidsmarkt voor deze beroepen, die bepaald geen makkelijke jaren achter de rug hebben. Van tekorten is op dit moment nog geen sprake, maar...
Lees Meer

Niet twee maar één jaar doorbetalen bij ziekte

Voor veel werkgevers is de plicht om twee jaar het loon door te betalen bij ziekte een zware last, met name voor werkgevers uit het mkb. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten daarom voor een kortere loondoorbetalingsplicht. Als één van uw werknemers ziek wordt en hij...
Lees Meer