Maandelijks archief: januari 2014

Leeftijdsonderscheid bij werving toegestaan

U mag de komende twee jaar vacatureteksten opstellen waarin u specifiek vraagt naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. Dit is een uitzondering op de regel dat u bij werving en selectie geen onderscheid mag maken naar leeftijd. De uitzondering is bedoeld om de jeugdwerkloosheid...
Lees Meer

Fiscus voert depotstelsel in per 1 juli 2014

Bij het inhuren van flexkrachten via een uitzendbureau, detacheringsbureau of onderaannemer, kan de fiscus uw onderneming aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en BTW van deze uitlener. Het gebruik van een geblokkeerde-rekening (g-rekening) moet dat voorkomen. Vanaf 1 juli 2014 moet het depotstelsel de plaats in...
Lees Meer

Inhoud en methode van een RI&E

Wat houdt een RI&E in? In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) vermeldt de werkgever alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden voor de werknemers. Inventariseren behelst het in kaart brengen van de gevaren en de risico’s. Evalueren heeft betrekking op het schatten van de risico’s,...
Lees Meer

Wat is de Registratie Niet Ingezetenen?

De Registratie Niet Ingezetenen (RNI) registreert personen die niet in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen. Deze registratie vormt samen met de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) de Basisregistratie Personen (BRP). Registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen Iemand die voor een...
Lees Meer

Bouwvak en schoolvakantie 2014

Er bestaat officieel geen verplichte bouwvak meer. Wel kan de werkgever, in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, afspreken dat het bedrijf in de zomer is gesloten. Bouwvak 2014 Regio Noord: 21 juli t/m 8 augustus Regio Midden: 4 augustus t/m 22 augustus Regio Zuid:...
Lees Meer