Maandelijks archief: oktober 2013

Uitbouw aan huis wordt makkelijker

De regelgeving voor het uitbouwen van de eigen woning of het plaatsen van een bijgebouw, worden vereenvoudigd. Daardoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om een mantelzorgwoning te creëren bij een bestaand huis. Ook wordt het eenvoudiger om bij leegstaande gebouwen van het bestemmingsplan af te wijken,...
Lees Meer

120 miljoen voor werkgelegenheid bouw

De bouwsector en Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, investeren de komende twee jaar 120 miljoen euro in de arbeidsmarkt om de werkloosheid in de bouw te bestrijden. Ze hebben hiertoe een sectorplan opgesteld. Het plan creëert geen extra werkgelegenheid, maar moet het...
Lees Meer

Bouwend Nederland wil sectorkosten halveren

Bouwend Nederland wil de sectorkosten (bedrijfstak eigen regelingen) halveren. FNV Bouw spreekt van een “idioot” voorstel. Betere beroepsopleidingen, gezondere en veiligere bouwplaatsen, financiering van verletkosten van leerlingwerknemers, zorgen voor voldoende instroom. Het zijn stuk voor stuk collectieve voorzieningen die worden betaald door werkgevers en werknemers....
Lees Meer

Ervaring op cv telt straks niet meer

Niet ervaring, maar competenties zijn voor werkgevers in 2020 de belangrijkste reden om iemand aan te nemen. Het cv zoals we dat nu kennen, gaat dan ook grotendeels verdwijnen. Dat stelt Tempo-Team op basis van eigen trendonderzoek. ‘Te weinig ervaring’. Het is op dit moment...
Lees Meer

Gemeenten verlammen bouwers

Bouwbedrijven krijgen steeds vaker te maken met gemeenten die bij de aanbesteding van projecten zware eisen stellen om zich op die manier in te dekken tegen mogelijke financiële risico’s. Het gaat dan onder meer om hoge bankgaranties. Dat zegt de NVB, de vereniging voor ontwikkelaars...
Lees Meer