Maandelijks archief: december 2012

AOW-leeftijd in 2030 naar 68 jaar

De AOW-leeftijd stijgt in 2030 waarschijnlijk naar 68 jaar. Dat blijkt uit nieuwe bevolkingsprognoses van het CBS. De stijging van de AOW-leeftijd tempert de krimp van de potentiële beroepsbevolking. Door de stijgende AOW-leeftijd groeit de potentiële beroepsbevolking. In 2040 zullen 0,8 miljoen 65-plussers bij de...
Lees Meer

Jaarlijkse bijdrage KvK verdwijnt in 2013

Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer...
Lees Meer

Werkgevers gaan voor concurrerende bouw-cao

De cao bouwnijverheid is niet meer van deze tijd vinden de werkgevers. De huidige afspraken zijn volgens de brancheorganisaties te duur en te weinig flexibel om te kunnen concurreren. De nood is hoog volgens de werkgevers. Sinds de crisis is het aantal werknemers onder de...
Lees Meer

Gezinsleden meeverzekeren via CVZ

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een overheidsinstelling op het terrein van de wettelijke zorgverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Eén van de taken van het CVZ is het verzorgen van de administratie voor de zorg van in het buitenland...
Lees Meer

Inhuren personeel buiten de EU minder makkelijk

Voor werkgevers wordt het volgend jaar lastiger om personeel van buiten de Europese Unie in te huren. Een tewerkstellingsvergunning is dan nog maar een jaar geldig. Bovendien kan de vergunning worden geweigerd als een werkgever ooit is veroordeeld voor het overtreden van de arbeidswetgeving. Dat...
Lees Meer

Werkwijze E106 formulier?

Met het ‘formulier E106′ kunt u in uw thuisland verklaren dat u een Nederlandse zorgverzekering heeft en daarmee ook recht heeft op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat land. Het wettelijke verzekeringspakket is vergelijkbaar met een basisverzekering in...
Lees Meer

AF-Erkenning mogelijk via onafhankelijke audit

inds kort is het mogelijk om een AF-erkend bedrijf te worden via een speciaal ontwikkelde audit-procedure. “Die procedure is door AF opgesteld om tegemoet te komen aan de vele bedrijven die niet beschikken over de gebruikelijke diploma’s. Maar op grond van hun ervaring wél kunnen...
Lees Meer

Per direct timmerlieden nodig

Bent u op zoek naar ervaren timmerlieden voor o.a. renovatie-, afbouw- of betonwerkzaamheden? Dan is BWB Flex u graag van dienst. Sinds 1998 voorziet BWB Flex de bouwbranche van het gewenste vakbekwame personeel. Mede door de jarenlange ervaringen heeft BWB Flex een toereikend bestand aan...
Lees Meer

Minimumloon ook geldig bij overeenkomst van opdracht

Flexwerkers die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst werken, vallen voortaan onder het wettelijk minimumloon. Door betaling van het Wml aan deze groep moet misbruik van flexwerkers worden voorkomen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken...
Lees Meer

Zorgtoeslag 2013

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor de zorgverzekering. De zorgtoeslag wordt daardoor lager. Hoe hoger het inkomen, hoe meer men zelf moet betalen. Meer zorgtoeslag voor lagere inkomens Bij een laag inkomen gaat de zorgtoeslag echter omhoog. Lage inkomens krijgen € 115...
Lees Meer